Contact image

PRIHODNE BENEFICIJE:

Temporary Total Disability (TTD): Ova pogodnost se plaća ako vas je doktor stavio potpuno izvan posla ili vas je doktor stavio na laganu dužnost rad i vaš poslodavac nema posao lagane dužnosti na raspolaganju. Dobićete 2/3 od vase prosečne nedeljnog zarade, do $500 nedeljno. Radnici sa ne-katastrofalnim povredama su ograničeni na 400 nedelja koristi. Međutim, postoje i doživotne pogodnosti za radnike sa katastrofalnim povredama.

Temporary Partial Disability (TPD): Ova pogodnost se plaća ako vas doktor stavlja na laganu-duznost rad i vi ste se vratili na posao. Beneficije su 2/3 razlike između prosečne nedeljne zarade pre vaše povrede i vaše nedeljne plate posle povrede, do $ 334 nedeljno. Postoji limit od 350 nedelja za ovu vrstu naknade.

Permanent Partial Disability (PPD): Ova pogodnost se plaća prilikom pretrpljenja trajne povrede. Vaš lekar će koristiti American Medical Association Guides to the Evaluation of Permanent Impairment da dodeli procenat invaliditeta. Ovaj procenat se množi brojem nedelja odredjenim u zakonu za vaš povređeni deo tela. Ukupan broj nedelja su onda pomnožene sa vašim Privremenog Temporary Total Disability (TTD) nedeljnim beneficijama.MEDICINSKE BENEFICIJE:

Vaš poslodavac je odgovoran za medicinske beneficije pod Georgia zakonim radničke kompenzacije. To znači da oni moraju da plate za tretman u hitnoj pomoci, posete lekaru, recepte, fizikalnu terapiju, medicinsku opremu, hirurgiju, i prevoz do i od posjeta doktoru.

Vaš poslodavac ima pravo da vam pruži spisak lekara koji se zove Panel of Physicians. Zakon vam dozvoljava da izaberete lekara iz panela i takođe da napravite jednu promenu lekara. Međutim, ako vaš poslodavac nema Panel of Physicians, zakon vam omogućava da odaberete svog doktora.

Ako niste zadovoljni sa vašom medicinskom negom ili želite drugo mišljenje, zakon vam dozvoljava jedno pravo na jedan Independent Medical Exam ( IME ) sa doktorom po vašem izboru. Ako vaš poslodavac ne dozvoljava da tretirate sa ovim IME lekarom, onda možemo da podnesemo zahtev za promenu lekara sa Georgia državnim odborom radničkog obeštećenja.SMRTNE BENEFICIJE:

Ova pogodnost se plaća bračnom drugu i maloletnoj deci koja su zavisna o radniku koji pogine na poslu. Zavisni bračni drug i maloletna deca će primati 2/3 prosečne zarade umrlog radnika, do $ 500 nedeljno. Supružnik bez zavisne dece može da primi maksimalno $ 150,000 u beneficijama. Međutim, maloletna deca mogu da primaju beneficije nedeljno dok ne navrše 18 godina (22 godina ako pohađaju fakultet). Pogrebni troškovi su pokriveni do $ 7,500.